Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Gadymy Jeýtun - irki ýer işleriniň dörän ojagy” atly konferensiýa açyldy


Şu gün Aşgabatda “Gadymy Jeýtun - irki ýer işleriniň dörän ojagy” atly halkara ylmy konferensiýa öz işine başlady.

Türkmenistanyň prezidentiniň howandarlygynda geçirilýän bu konferensiýa 20 gowrak döwletden elliden gowrak adam gatnaşýar. Konferensiýanyň guramaçysy hökmünde Medeniýet we teleradiogepleşikler ministrligi, Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Golýazmalar hem Taryh institutlary çykyş etdi.

Konferensiýa gatnaşyjylar taryhy-medeni ojaklaryň häzirki döwür öwrenilişi, arheologik gözlegleriň täze netijeleri bilen bagly aktual meselelere sereder - diýip, Türkmenistan.ru internet gazeti ýazýar.
XS
SM
MD
LG