Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tunis doňuz dümewi sebäpli haj zyýaratyny ýatyrýar


Tunis doňuz dümewine garşy waksinalaryň ýoklugy sebäpli öz raýatlarynyň ýyllyk Mekge zyýaratyny gadagan etdi.

Din işleri ministrligi doňuz dümewine garşy sanjym edilmeli waksinalar tapgyrynyň wagtynda gelip etmejegini aýtdy.

Saud Arabystany bu ýyl gartaň hem hroniki keselli adamlaryň haj zyýaratyndan saklanmagyna çagyrdy.
XS
SM
MD
LG