Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rus etginjekleri mekdepde neşe barlagyndan geçýär


Orsýetiň neşe maddalaryna garşy göreşýän guramasynyň başlygy rus ýetginjekleriniň mekdepdäki yzygider saglyk barlagy mahalynda neşe synagyndan geçjekdigini aýdýar.

Wiktor Iwanow Moskwada bolan metbugat ýygnagynda çykyp gürläp, neşe synagynyň adaty saglyk barlagynyň üstüne ýene bir analizi goşýandygyny aýtdy. Barlagyň netijeleri soň ene-atalara berler.

Hökmany neşe synagyny girizmegi geçen aý prezident Dmitriý Medwedow teklip edipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG