Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystan korrupsiýa garşy aýgytly göreşe başlaýar


Owganystan şu gün uly derejeli resmileriň gatnaşmagynda amala aşyrylan we beýleki uly jenaýatlary derňemek üçin ýörite jenaýat agtaryş-derňew toparynyň döredilýändigini yglan etdi.

Owganystanyň içeri işler ministri Hanif Atmar halkara tankydy we ýurduň öz zerurlyklary korrupsiýa garşy göreşde has köp iş edilmegini talap edýär diýdi.

Bu täze topar Owganystanyň Baş prokurutarasynyň bir bölümi bolar.

Bu toparda işleýän prokurorlar Ýewropa Bileleşiginiň Owganystandaky polisiýa missiýasynyň işgärlerinden, şol sanda britan we amerikan spesialistlerinden tälim alar.
XS
SM
MD
LG