Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň harby-howa bazasynda polisiýanyň dört ofiseri atylypdyr


ABŞ-nyň Waşington ştatynda Takomdaky ABŞ-nyň harby-howa bazasynda polisiýanyň dört ofiseri atylypdyr, olaryň biri aýal.

Ýerli polisiýanyň wekili Ed Troýer: “Nobatçylyga girişmeziniň öň ýany kafeteriede polisiýanyň işgärleri ýanynda göterýän kompýuterlerine gümra bolup otyrkalar, näbelli adam olary oka tutdy” - diýipdir.

Troýeriň sözlerine görä polisiýa işgärleriniň jogap okuny atmaga ýetişip ýetişmäni näbelli bolup galýar.

Deslapky çaklama görä, hüjüm tötänden ýüze çykypdyr.

Heläk bolanlaryň atlary habar berilmeýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG