Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanyň prezidenti täze karara gol çekdi


Türkmenistanyň prezidenti jenaýatçylykly ýol bilen gazanylan girdejileri legallaşdyrmaga, terrorizmi maliýeleşdirmäge garşy göreşde halkara hyzmatdaşlygynyň möhümdigini hasaba alyp, şeýle-de jenaýatçylyga garşy göreşiň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek üçin karara gol çekdi hem Türkmenistanyň DIM-ne, Maliýe ministrligine jenaýatçylykly ýol bilen gazanylan girdejileri legallaşdyrmaga, terrorizmi maliýeleşdirmäge garşy göreş boýunça Ýewraziýa toparyna Türkmenistanyň agza bolmagy bilen bagly iş alyp barmaga görkezme berdi.

Bu barada Türkmenistanyň döwlet mediasy habar berýär.
XS
SM
MD
LG