Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Deňze guýulýan nebit Amerikada uly alada döredýär


“Meksika aýlagynda zeper ýeten nebit skwažinasyndan nebitiň deňze guýulmagy Amerika üçin deňi-taýy bolmadyk ekologik betbagçylyk bolup biler” - diýip, öten agşam ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama nygtady.

Ol Britiş Petroleum kompaniýasynyň burawlaýjy platformasynda ýakynda bolan bu betbagtçylygyň netijelerini görmek üçin düýn Luiziana ştatyna bardy.

Obamanyň sözlerine görä, skwažinadan çogup çykýan nebitiň öňüni baglamak işi ýene birnäçe güne çekmegi mümkin.

“Bu bolan hadysanyň jogapkärçiligi Britiş Petroleum kompaniýasyna degişli, arassalaýyş işleriniň ähli çykdajylaryny bu kompaniýa çekmeli bolar” -diýip, Obama belledi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG