Sepleriň elýeterliligi

Ysraýyl bilen Palestina gytaklaýyn gepleşiklere başlady


Ýekşenbe güni Palestin hökümetiniň araçyl wekili Saeb Erakat Ysraýyl bilen Palestinanyň arasynda göni bolmadyk gepleşikleriň başlanandygyny yglan etdi.

Öz gezeginde Ysraýylyň premýer-ministri Benýamin Netenýahu hem şu gün irden eden çykyşynda taraplaryň Birleşen Ştatlaryň ara durmagynda göni bolmadyk gepleşiklerden ýüzbe-ýüz gepleşiklere geçmelidiklerini nygtap çykyş etdi.

2008-nji ýylyň dekabrynda Palestinanyň Gaza Sektorynda Ysraýylyň amala aşyran harby hüjümlerinden bäri Palestina tarapy Ysraýyl bilen gepleşik geçirmekden ýüz öwrüp gelipdi.
XS
SM
MD
LG