Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrakdaky parlament saýlawlarynyň netijesi üýtgemedi


Yrakdaky parlament saýlawlarynda berlen sesleri gaýtadan sanamak boýunça geçirilen ses sanaýyşlyklar hem saýlawlaryň netijesini üýtgetmedi.

Hususan-da, Bagdat şäherinde geçirilen ses sanaýyşlyklar bu şäher boýunça parlamentden orun alan 68 deputatyň hiç birine negatiw täsir etmedi.

7-nji martda geçirilen parlament saýlawlarynda Yragyň ozalky premýer-ministri Iýýad Allawynyň syýasy partiýasy 325 orunlyk parlamentden 91 orun aldy. Munuň özi aýratyn bir partiýanyň alan iň köp orny hökmünde alamatlandy.

Orunlaryň sany boýunça ýurduň häzirki premýer-ministri Nury al-Malikiniň «Kanun döwleti» atly syýasy partiýasy ikinji orunda. Onuň partiýasy parlamentden 89 orun aldy. Indi Yragyň parlamenti täze hökümeti düzmek işine girişmeli.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG