Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Taý welaýatlarynyň 21-sinde komendant sagady uzaldyldy


Häkimiýetler Baňkokda hökümete garşy protestçilere garşy harby hüjüm edilenden soň bolan pitnelere we ýangyn turuzmak synanyşyklaryna jogap edip, Taýlandyň 21 welaýatynda gijesine komendat sagadyny girizdiler.

Protestlerden soň uzaldylan komendat sagatlary azyndan 7 welaýata degişli.

Çarşenbe güni irden esgerler Baňkokdaky merkezi lagere, protestçileriň aprelden bäri öz ellerinde saklaýan erine zabt etdiler.

Çaknyşyklarda azyndan 4 adam öldi, olaryň arasynda italiýaly fotožurnalist hem bar.
XS
SM
MD
LG