Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Näbelli kesel Gazagystanyň keýiklerini gyrýar


Gazak resmileri näbelli bir keseliň ýene keýikleri gyrgyna berýändigini aýdýarlar.

Bu ýagdaý ýurtdaky keýiklere ýitip gitmek howpuny salýar.

Golaýda bu näbelli keselden 200 gowrak keýik öldi.

Gazak häkimiýetleri keýikleriň gyrylmagynyň sebäplerini anyklamak üçin derňewe başladylar.

Bu kesel ol töwerekdäki beýleki jandarlara täsir etmeýän ýaly görünýär.
XS
SM
MD
LG