Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Islandiýadaky wulkanyň rahatlanmagy mümkin


Aprel aýynyň ortasynda Günbatar Ýewropada ençeme günläp aeroportlaryň ýapylmagyna sebäp bolan Islandiýadaky wulkanyň atylmasy ýatyp biler.

Wulkana edilýän synlaryň täze netijeleri şeýle: Goruň çykýan ýerinde gyzgynlyk 100 gradus peselip, indi ondan öňküleri ýaly kül däl-de, bug atylýar.
XS
SM
MD
LG