Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Islandiýadaky wulkanyň rahatlanmagy mümkin


Aprel aýynyň ortasynda Günbatar Ýewropada ençeme günläp aeroportlaryň ýapylmagyna sebäp bolan Islandiýadaky wulkanyň atylmasy ýatyp biler.

Wulkana edilýän synlaryň täze netijeleri şeýle: Goruň çykýan ýerinde gyzgynlyk 100 gradus peselip, indi ondan öňküleri ýaly kül däl-de, bug atylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG