Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yzgant obasyndaky gurluşyklara tender yglan edildi


Türkmenistanyň Ahal welaýat häkimligi Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 350 orunlyk sport mekdebiniň, söwda merkeziniň, iki gatly oba edarasynyň, 500 orunlyk medeniýet öýüniň gurluşygyny proýektirlemäge halkara tender yglan etdi.

Yzgantda geçen ýyl 160 orunlyk çagalar bagynyň, 400 orunlyk Berdimuhamet Annaýew adyndaky orta mekdebiň açylyş dabarasy bolupdy.

S.Nyýazow döwründe beýle gurluşyklar onuň dogduk obasy - Gypjakda alnyp barylypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG