Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gresiýada žurnalistler, transport işgärleri iş taşlady


Şu gün Gresiýada žurnalistler we jemgyýetçilik transport işgärleri tygşytlylyk boýunça hökümetiň berk çärelerine garşy 24 sagatlyk iş taýlaýşa başladylar.

Iş taşlaýyş wagty grek telewideniýesiniň we radiosynyň efirinde täzelikler berilmez, Afinyde jemgyýetçilik transporty işlemez.

Tygşytlylyk bilen bagly hökümetiň görýän berk çäreleri millionlarça döwlet gullukçylarynyň hem pensionerleriň bähbitlerine degýär.

Hökümetiň pikiriçe, şol çäreler ýiti krizisden çykmaga ýardam etmeli.
XS
SM
MD
LG