Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hytaýly daýhan ýerini goramak üçin öý topuny atýar


Hytaýly daýhan galtak bilen turbadan top ýasap, göçüriji toparlara garşy raketa atmak bilen, öz ýerini almak isleýän jaý gurujylara garşy uruş yglan etdi.

Hubeý welaýatynyň Wuhan şäheriniň eteginde ýaşaýan Ýaň Ýude öz öýde ýasan topy bilen göçürijileriň iki toparyny yzyna serpikdirendigini aýdýar.

Hubeý ok ýerine ýerli bazarda satylýan feýrwerkleri ulanýandygyny aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG