Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Dünýäde tirýegiň we kokainiň ulanylyşy artýar


BMG-nyň neşe maddalaryna gözegçilik boýunça edarasy ýyllyk hasabatynda dünýä boýunça tirýegiň we kokainiň ulanylyşynyň artýandygyny belleýär.

Şol artyş ösüp barýan ýurtlarda göze ilýär. Şol bir wagtda hasabatyň awtorlary ösen döwletlerde ady agzalan neşeleriň ulanylyşynyň durnuklaşandygyny belleýärler.

Neşe maddalarynyň ulanylyşynyň artýandygyna garamazdan, onuň önümçiliginiň pese gaçýandygy-da hasabat bellenipdir.

Owganystanda we Mýanmada geron önümçilgi 13% aşak gaçypdyr.
XS
SM
MD
LG