Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Britan hökümeti çykdajylary 40 prosent azaltmakçy


Britan hökümeti çykdajylary 40% azaltmagyň planyny taýýarlamaga ministrliklere görkezme berdi.

BBC-niň maglumatyna görä, 25% -lik ilkinji azaltma ýakyn aýlarda bolar.

Bu çäreden diňe iki edara- Goranmak hem Bilim ministrlikleri biraz daşda galar. Olara degişlilikde çykdaýjylary 10% we 20% azatlmagyň planyny taýýarlamak tabşyryldy.

Maý aýynda häkimiýet başyna gelen Deýwid Kemeron çykdajylary azatlmak bilen býujetdäki ýetmezçiigi aşaklatmagy planlaşdyrýar.
XS
SM
MD
LG