Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystan bilen Orsýet energiýa şertnamasyna gol çekdi


Gazagystan bilen Orsýet Astanada parahatçylykly atom elektrik we suw elektrik stansiýalarynyň proýektleri babatda hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnamalara gol çekdiler.

Döwlet kompaniýalary bolan Rusatom we Gazakatomprom Orsýetiň Nowouralsk diýen ýerindäki uran baýlaşdyrylýan kärhanay ulanmak baradaky şertnama gol çekdi.

Şeýle-de olar uran satmak üçin bilelikde bir kompaniýa döretmek baradaky jarnama gol çekdiler.

Bu kompaniýalaryň üçünji şertnamasy Gazagystandaky Ekibastus suw elektrik stansiýasynyň üçünji tapgyryny gurmak baradadyr.
XS
SM
MD
LG