Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Deli Yslamaddan söweşijileriň garşysyna herekete garaşýar


Delide Hindistanyň Britaniýadan garaşsyzlygynyň 63 ýyllygy mynasybetli Hindistanyň premýer-ministri Manmohan Sinh çykyş etdi: “Eger Yslamabad ikitaraplaýyn gatnaşyklary kadalaşdyrmak boýunça Hindistan bilen gepleşliklerde progres gazanmak isleýän bolsa, Pakistan söweşijileriň garşysyna zerur göreş alyp barmaly”.

Premýer-ministr Manmohan Sinh Pakistanyň territoriýasynda Hindistanyň garşysyna ekstremistik aksiýalaryň taýýarlygyna ýol berilmezligine öz ýurdunyň Yslamabaddan garaşýandygyny belledi.
XS
SM
MD
LG