Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Deli Yslamaddan söweşijileriň garşysyna herekete garaşýar


Delide Hindistanyň Britaniýadan garaşsyzlygynyň 63 ýyllygy mynasybetli Hindistanyň premýer-ministri Manmohan Sinh çykyş etdi: “Eger Yslamabad ikitaraplaýyn gatnaşyklary kadalaşdyrmak boýunça Hindistan bilen gepleşliklerde progres gazanmak isleýän bolsa, Pakistan söweşijileriň garşysyna zerur göreş alyp barmaly”.

Premýer-ministr Manmohan Sinh Pakistanyň territoriýasynda Hindistanyň garşysyna ekstremistik aksiýalaryň taýýarlygyna ýol berilmezligine öz ýurdunyň Yslamabaddan garaşýandygyny belledi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG