Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ysraýylyň uruş uçarlary Günorta Gaza zarba urýar


Ysraýylyň uruş uçarlary Gaza zolagynyň günortasyna, şol sanda Müsür bilen serhetdäki gaçak mal geçirilýän ötüklere raketa atdy.

Habarlarda azyndan iki adamyň ýaraly bolandygy aýdylýar.

Şenbe güni irden Hamas bilen ýaranlykdaky jeňçiler Ysraýylyň içine elde ýasalan raketa atandyklaryny aýtdylar.

Bu hüjümden hiç him ýaralanmady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG