Sepleriň elýeterliligi

Ysraýylyň uruş uçarlary Günorta Gaza zarba urýar


Ysraýylyň uruş uçarlary Gaza zolagynyň günortasyna, şol sanda Müsür bilen serhetdäki gaçak mal geçirilýän ötüklere raketa atdy.

Habarlarda azyndan iki adamyň ýaraly bolandygy aýdylýar.

Şenbe güni irden Hamas bilen ýaranlykdaky jeňçiler Ysraýylyň içine elde ýasalan raketa atandyklaryny aýtdylar.

Bu hüjümden hiç him ýaralanmady.
XS
SM
MD
LG