Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýalyn Gazagystandan Orsýete geçýär


Gazagystanyň territoriýasynda ýanýan tokaýlaryň ody üç ugur boýunça Altaý ülkesine hem Nowosibirsk oblastyna tarap süýşýär -diýip, Orsýetiň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi habar berdi.

Gazagystandan gelen ýalyn Altaý ülkesinde Nikolaýewsk obasyny ýakyp kül etdi, ýüzlerçe jaý ýanyp, müň gowrak adam öýsüz-öwzarsyz galdy. Beýleki ilatly nokatlara-da ýangyn howpy abanýar.

Ýangyn söndürmäge ýüzlerçe adam gatnaşýar. Şol etraplara Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň uçarlary ugradyldy. Olary öz territoriýasynda ulanmaga Gazagystan razylyk berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG