Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dünýäde her 40 sekuntda bir adam öz janyna kast edýär


10-njy sentýabr öz janyňa kast etmekligiň öňüni almagyň halkara güni.

Her ýyl dürli ýollar bilen öz janyna kast edip ölýan adamlaryň sanynyň 1 milliona golaýdygy habar berilýär.

Bütindünýä saglygy saklaýyş guramasynyň beren maglumatlarynda dünýade her 40 sekuntda bir adamyň öz janyna kast edip ölýandigi aýdylýar.

Soňky 45 ýylyň dowamynda janyna kast edýän adamlaryň sanynyň 60% ýokarlanandygy hem bellenýär.

Öňki sowet giňişligine girýän döwletlerde, Günbatar Ýewropa ýurtlarynda, Hytaýda we Ýaponiýada janyna kast edip ölýän adamlaryň sanynyň ýokarydygy habar berilýär.
XS
SM
MD
LG