Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabatda halkara ylmy konferensiýa geçiriler


2010-njy ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň bitaraplygynyň 15 ýyllygynyň öňüsyrasy “Türkmenistanyň parahatçylyk söýüji halkara inisiatiwalary we durnukly ösüşi” atly halkara ylmy konferensiýa geçiriler. Oňa tutuş dünýäden ekspertler çagyrylar diýip, Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugyna salgylanmak bilen “Türkmenistan.ru” internent saýty ýazýar.

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-nyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusy barasynda ýörite rezolýusiýa kabul edipdi.
XS
SM
MD
LG