Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG-niň baş hukukçysy dünýä güýçlerini tankytlaýar


BMG-niň adam hukuklary boýunça başlygy Neýwi Pilleý şu gün adam hukuklarynyň basgylanýanlygy üçin Orsýeti, Azerbeýjany, Eýrany, Birleşen Ştatlary we beýleki günbatar ýurtlaryny tankyt etdi.

Neýwi Pilleý BMG-niň 47 agzaly Adam hukuklary geňeşine ýüzlenmesinde Orsýetiň we Azerbeýjanyň hukuk goraýjylara kast edenleri jogapkärçilige çekmede ýeterlik iş etmändigini aýtdy.

Şeýle-de ol Eýrany, Yragy we Somalini asuda dissidentlere, hukuk goraýjylara, aklawçylara we metbugat wekillerine zorlukly hüjüm etmekde günäledi.

BMG-niň baş hukukçysy Fransiýanyň syganlary ýurtdan kowmasyny tankytlady.

Neýwi Pilleý Birleşen Ştatlary öz raýatlaryny terror guramalary bilen ilteşiklilikde güman edip gözegçilige alýan programmasyny duruzmaga çagyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG