Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýfel diňiniň partladyljakdygy baradaky habar ýalan


Parižiň polisiýasyna Eýfel diňiniň partladyljakdygy baradaky telefon arkaly berlen habar ýalan bolup çykdy.

Eýfel diňiniň töwerek-daşyny polisiýa güýçleri gurşap aldy hem ol ýerde ýörite öwredilen itler arkaly barlag geçirildi. 25 müň çemesi syýahatçyny we dynç alýanlary ol ýerden aýyrdylar.

Tertip-düzgüni goraýan guramalar beýle haýbatyň nobatdaky “çäredigini” aýdýarlar. Şeýle duýduryş öň hem berlen eken.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG