Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkiýedäki mikroawtobus partlamasynda sekiz ýolagçy öldi


Şu gün Türkýäniň günorta-gündogar regionynda içi ýolagçyly mikroawtobusyň ýol ugrunda bir partlaýyjy enjamy basyp, partlamagy netijesinde azyndan sekiz ýolagçynyň ölendigi barada maglumat alyndy.

Maglumata görä, bu ýolagçy ulagy Yrak we Eýran bilen serhetlere golaý ýerdäki Hakkari prowinsiýasynda barýar eken.

Türkiýäniň habar serişdeleri ýurduň hökümet resmileriniň bu partlamany şol regionda hereket edýän Kürdüstan Işçiler partiýasynyň söweşijileri tarapyndan ýol ugrunda goýlan mina arkaly amala aşyrylan partlama diýip çaklaýandyklaryny habar berýärler.
XS
SM
MD
LG