Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Londonda bir pakistanlynyň janyna kast edildi


Londonda bir pakistanlynyň janyna kast edildi. Ýerli metbugatyň ýazmagyna görä, ol Pakistanyň syýasy hereketleriniň liderlerinden biri bolmaly.

Imran Faruk Karaçi hem Sind welaýatynda talyplaryň täsiriniň artýandygyny tankyt edipdir.

Imran Farugyň 1992-nji ýyldan bäri Londonda ýaşaýandygy aýdylýar hem ol Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan gözlenýän eken.

Köp ýerinden pyçaklanan 50 ýaşly pakistanly geçen agşam öz öýünden öli tapyldy. Polisiýa bu iş boýunça barlag geçirýär.
XS
SM
MD
LG