Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň prezidenti gyrgyzystanly kärdeşi bilen duşuşdy


ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama Gyrgyzystanyň günortasynda bolan etnigara çaknyşyklar bilen bagly zorluklaryň täze tolkunlarynyň öňüni almaga Gyrgyzystanyň prezidenti Roza Otunbaýewany çagyrdy.

Düýn Obama BMG-niň Baş assambleýasynyň sessiýasynyň çäklerinde Nýu-Ýorkda Otunbaýewa bilen duşuşdy.

ABŞ-nyň prezidenti Gyrgyzystanda bolan oňyn özgerişleri, hususan-da, garaşsyz habar serişdeleri üçin çäklendirmeleri aýyrmak boýunça çäreleri, täze Konstitusiýanyň proýektiniň taýýarlanmagyny, oktýabr aýyna bellenen partlament saýlawlaryny gutlady.

Şeýle-de Obamanyň gyrgyz hökümetini ýurduň günortasynda bolan köpçülikleýin bidüzgünçilikleriň sebäbini derňemäge çagyrandygy amerikan prezidentiniň administrasiýasynyň maglumatynda bellenýär.

Gyrgyzystanyň günortasynda gyrgyzlar bilen özbekleriň arasynda bolan çaknyşyklarda ýüzlerçe adam heläk bolupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG