Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Amyderýanyň sag kenarynda agyz suwy toplumy işe girdi


Amyderýanyň sag kenarynda derýa suwuny arassalap, agyz suwuna öwürýän toplum işe girizildi. Şu ýerden Gyzylgumuň üsti bilen çekilen 60 kilometrlik turba boýunça arassa agyz suwy Ýaşyldepe nebit ýatagyna barar.

Bu desga Amyderýanyň kenaryndaky nebitçiler şäherçesini arassa agyz suwy bilen üpjün eder.
XS
SM
MD
LG