Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yslamyň mukaddes şäherine haç zyýaraty başlandy


Iki milliondan gowrak musulman şu gün yslamyň mukaddes şäheri bolan Mekgä ýyllyk haç zyýaratyna başlady. Bu däp 14 asyr mundan ozal Muhammet pygamber tarapyndan başlanan hasaplanýar.

Saud resmileri daşary ýurtlardan 1,7 million zyýaratça ýurda gelmäge rugsat berendiklerini, ýurt içinden hem goňşy Aýlak ýurtlaryndan bolsa 200 müň çemesi zyýaratçynyň geljegini aýdýarlar.

Haj zyýaraty bäş gün dowam edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG