Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Liwanyň premýer-ministri Saad Hariri Tährana sapar edýär


Liwanyň premýer-ministri Saad Hariri öz ýurdunda täze syýasy krizise ýol bermezlik üçin Eýrana iki günlük saparyna başlaýar.

Köp sanly ekspertler Liwanyň öňki premýer-ministri Rafik Haririniň ölümine gatnaşykda “Hezbollah” şaýy toparynyň agzalarynyň ençemesine aýyplama bildirilmeginiň mümkinligi bilen bagly liwan hökümetinde durnuklylygyň howp astyndadygyny belleýärler.

Şol jenaýaty BMG-niň ýörite tribunaly derňeýär.

“Hezbollahy” goldap gelýän Tähran Liwanyň syýasy güýçleriniň arasynda bolmagy mümkin garşy durmalardan gaça durmaga kömek berer diýip, Saad Hariri umyt baglaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG