Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ekwador Julian Assanja pena bermäge taýýar


Şu gün Ekwadoryň daşary işler ministriniň orunbasary Kintto Lukas “WikiLeaks” saýtyny esaslanyryjy Julian Assanja bu ýurtdan pena bermäge şat boljakdygyny aýtdy.

Julian Assanjyň esaslandyran habar beriş guramasynyň Yrak we Owganystan bilen bagly ýaýradan ýüzmüňlerçe maglumatlary, şeýle-de diplomatik telegrammalary Waşingtonyň gaharyny getiripdi.

Bu wakalaryň yzy bilen Julian Assanja şwesiýaly iki sany zenany zorlamakda aýyplama bildirildi. Bu aýyplama sebäpli Assanjyň tussag edilmek howpy hem bar.

Julian Assanj bu aýypalamalary ret edip, olary özüne garşy alnyp barylýan töhmet kompaniýasynyň bir bölegi diýip atlandyrýar.

Ekwadoryň çepçi hökümetiniň bilen Waşingtonyň arasynda köplenç ylalaşmyzlyklar bolupdy.
XS
SM
MD
LG