Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hytaýly dissidente Parahatçylyk boýunça Nobel baýragy berildi


Düýn Osloda Parahatçylyk boýunça Nobel baýragy resmi taýdan hytaýly dissident Liu Şiabo gowşuryldy.

Liu Şiabo häzirki wagt döwlete garşy iş alyp barmak boýunça aýyplamalaryň esasynda 11 ýyllyk türme jezasyny çekýär.

Oslodaky sylag beriş dabarasynda Liu Şiabonyň oturmaly ýeri boş boldy. Ol ýere diňe onuň suraty ýerleşdirildi.

Hytaý Liu Şiabo Nobel baýragynyň berilmegine düýpli nägileleik bildirdi we daşary döwletleri Oslodaky baýrak gowşurylyş dabarasyny boýkot etmäge çagyrypdy.
XS
SM
MD
LG