Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rimde Şweýsariýanyň ilçihanasynyň golaýynda partlama boldy


Italiýanyň Daşary işler ministrligini berýän maglumatyna görä, şu gün Rimde Şweýsariýanyň ilçihanasynyň golaýynda partlama amala aşyrylypdyr.

Medianyň berýän maglumatlaryna laýyklykda, bu partlamada ilçihananyň bir işgärine erbet şikes ýetipdir.

Häzire çenli bu partlama bilen baglylykda başga goşmaça maglumat berilmedi.
XS
SM
MD
LG