Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ukrainanyň öňki premýerine täze aýyplama bildirilýär


Prokurorlar Ukrainanyň öňki premýer-ministri Ýuliýa Timoşenko garşy täze aýyp bildirdiler.

Timoşenko Interfaks-Ukriana habar gullugyna «Olar maňa 120 müň dollary bikanun harçlamakda goşmaça aýyp bildirdirler» diýdi.

Ol ozal wezipesinden bikanun peýdalanmakda aýyplanypdy.

Eger günäli tapylsa, Timoşenko birinji aýyplama boýunça 10 ýyl tussag edilmeli. Ol Kiýewden çykmasyz edildi.
XS
SM
MD
LG