Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rimdäki Gresiýanyň ilçihanasynda partlaýyjy serişdeli guty tapyldy


Düýn Rimde, Gresiýanyň ilçihanasynda partlaýyjy serişdeli guty tapyldy we ol polisiýa tarapyndan şowly zelelsizlendirildi.

Mundan başga-da, Italiýanyň paýtagtynda güman edilýän partlaýyjy serişdeli gutular Wenesuelanyň, Daniýanyň we Monakanyň ilçihanalaryndan hem tapyldy. Şol gutular polisiýanyň wekilleri tarapyndan seljerildi.

23-nji dekabrda Rimde Şweýsariýanyň we Çiliniň ilçihanalarynda partlamalar amala aşyrlypdy. Bu partlamalaryň netijesinde iki adama şikes ýetipdi.

Italiýanyň anarhist topary bu partlamalaryň jogapkärçiligini öz üstüne aldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG