Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýewropa Bileleşigi Ukraina duýduryş berdi


Ýewropa Bileleşigi Ukraina syýasy maksatlar üçin Jenaýat kodeksini ulanmaly däldigini duýdurdy.

Gulluk wezipesinden galp peýdalanmakda öňki premýer-ministr Ýuliýa Timoşenko bildirilýän aýyplamalar sebäpli Kiýewe şeýle duýduryşyň edilendigini synçylar belleýärler.

Timoşenko 2007-2010-njy ýyllarda ukrain hökümetine baştutanlyk edipdi.

Hepdäniň penşenbe güni baş prokuror bilen Timoşenkonyň duşuşmagyna garaşylýar.
XS
SM
MD
LG