Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýewropa Parlamenti Belarusdaky ýagdaýa sereder


Şu gün Brýusselde açylýan Ýewroparlamentiň maslahatynda Belarusdaky ýagdaýa serediler.

Ýewroparlamentiň metbugat gullugynyň maglumatyna görä, deputatlar resmi Minskiniň garşysyna sanksiýa girizmek meselesini maslahatlaşar. Hususan-da, belarus ýolbaşçylarynyň ÝB ýurtlaryna gelmegini gadagan etmek, olaryň daşary ýurtlardaky hasaplaryny doňdurmak ýaly meseleler barasynda gürrüň ediler.

Şeýle-de Belarusdaky ýagdaý barasynda ÝB-niň daşary syýasat boýunça ýokary derejeli wekili Katrin Aştonyň ýörite beýannama bilen çykyş etmegine garaşylýar.

Geçen ýylyň 19-njy dekabrynda Belarusda geçirilen prezident saýlawlaryna, saýlawlardan soň Minskide oppozisiýanyň mitinglerini häkimiýetleriň dargatmagyna ÝB-de tankydy baha berildi.

Häzir köpçülikleýin bidüzgünçilikler boýunça 25 adamyň üstünden iş gozgaldy, olaryň dördüsi prezidentlige dalaş eden kandidatlardyr.
XS
SM
MD
LG