Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Mubarek indiki prezidentlik saýlawyna gatnaşmajakdygyny aýdýar


Müsüriň prezidenti Hosni Mubarek telewideniýe arkaly eden çykyşynda şu ýylyň sentýabrynda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna dalaşgär hökmünde gatnaşmajakdygyny yglan etdi.

Ol özüniň prezidentlik möhletiniň galan döwrüni asuda häkimiýet çalyşygy üçin ulanjakdygyny aýtdy.

Mubarek bu çykyşyny ýurduň köçelerinde ýüz müňlerçe adamyň gatnaşmagynda dowam edýän köpçülikleýin protestler wagtynda etdi. Olar Mubaregiň häkimiýetden çekilmegini talap edýärler.

ABŞ-nyň prezidenti Barak Obamanyň ýörite wekili hem prezident Mubaregi sentýabrdaky prezidentlik saýlawlaryna kandidaturasyny goýmazlyga çagyrdy diýlip, habar berilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG