Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kairde garşydaş tarapdarlar öz aralarynda çaknyşdylar


Müsüriň paýtagty Kairde prezident Hosni Mubaregiň tarapdarlary bilen onuň häkimiýetden gitmegini talap edýän protestçiler öz aralarynda çaknyşdylar.

Bu çaknyşyklar prezident Mubaregiň tarapdarlarynyň Kairiň Tahrir meýdançasyna ýöriş geçirmegi netijesinde döredi.

Bu meýdançada protestçiler ýurda 30 ýyl bäri ýolbaşçylyk edip gelýän Hosni Mubaregiň häkimiýetden gitmegini talap edýärler.

Garşydaş taraplar birek-birege daş zyňyp, hüjüm edýärler. Bu çaknyşyklarda ençeme adam ýaralandy.
XS
SM
MD
LG