Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabatda sambo göreşi boýunça ýaryş geçiriler


Şu ýylyň mart aýynyň 26-28-i aralygynda paýtagt Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda sambo göreşi boýunça ýaryş geçiriler.

Bu ýaryşy Türkmenistanyň Sport we turizm baradaky Döwlet komiteti Sambo boýunça Aziýa federasiýasy bilen bilelikde gurnaýar.

Munuň bilen baglylykda, häzir Türkmenistanda bu ýaryşy geçirmek boýunça guramaçy komissiýanyň düzümi, şeýle-de bu ýaryşyň gün tertibi kesgitlenýär.
XS
SM
MD
LG