Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýet arap döwletlerindäki wakalaryň öwrenilmegine çagyrýar


Orsýet BMG-niň Howpsuzlyk geňeşinden Ýakyn Gündogardaky parahatçylyk gepleşiklerini täzeden başlatmaga, şeýle-de Müsürdäki we beýleki döwletlerdäki ýüz beren tolgunlamalary öwrenmek üçin ýörite missiýany döretmäge çagyryş etdi.

Orsýetiň BMG-däki ilçisi Witaliý Çurkiniň bellemegine görä, Geňeşiň wekilleri Ysraýyla, Palestina, Siriýa, Müsüre we Liwana sapar etmelidir.

Orsýet BMG-niň Howpsuzlyk geňeşiniň bäş hemişelik agzasynyň biridir. Howpsuzlyk geňeşiniň düzümi jemi 15 döwletden ybarat.
XS
SM
MD
LG