Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bagdatda arap döwletleriniň Sammiti geçiriler


Yrakda soňky 20 ýylda ilkinji gezek arap döwletleriniň Sammiti geçiriler diýip, Yragyň daşary işler ministriniň orunbasary Labid Abbawi aýtdy.

29-njy martda Bagdatda Arap döwletleri ligasynyň liderleriniň iki günlük duşuşygy bolar.

Synçylaryň pikiriçe, ýurtda köpçülikleýin protest aksiýalarynyň başlanan döwri Yragyň arap dünýäsine goşulmagynda Sammit möhüm rol oýnar.
XS
SM
MD
LG