Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Müsürde hökümetiň düzümine birnäçe täze ministrler bellendi


Ýekşenbe güni Müsüriň waglaýyn harby geňeşi häkimiýetden çetleşdirilen prezident Hosni Mübäregiň ozalky Ministrler Kabinetiniň düzümine birnäçe täze ministrleri belledi.

Hususan-da, Müsüriň wagtlaýyn harby geňeşi ýurduň içeri işler, daşary işler we adalat ministrleriniň wezipesine täze adamlary belledi.

Bu wakanyň öňýany, geçen hepdäniň penşenbe güni bolsa harby geňeşiň karary bilen premýer-ministriň wezipesine Essam Şaraf bellendi.

Müsüriň ençeme şäherlerinde oppozision protestçiler henizem ýurduň ozalky lideri Hosni Mübäregiň režiminde işlän resmileriň hökümetiň düzüminde bolmaklaryna garşy protestlerini dowam etdirýärler.
XS
SM
MD
LG