Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Belarusyň prezidentligine dalaş edenleriň biri ýurtdan çykdy


Berlarusyň prezidentligine dalaş eden kandidatlaryň biri yzarlanmalardan howatyrlanyp, ýurdy terk etdi.

Ales Mihalewiçiň öz blogunda ýerleşdiren maglumata laýyklykda, ol häzir ýurduň daşynda howpsuz ýagdaýda.

Mihaliwiç Belorusyň KGB-siniň deslapky tussaghanasynda iki aýlap saklanypdy. Oňa tussaghanada sütem edilipdir.
XS
SM
MD
LG