Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hytaý: özüni oda beren Tibet monahy aradan çykdy


Hytaýyň günbatarynda özüni oda beren Tibet monahy aradan çykdy.

Resmi Ksinhua habar gullugynyň maglumatyna görä, mundan ençeme sagat ozal Siçuan welaýatynda özüni otlan Funtsog atly monah penşenbe güni irden ýogalypdyr.

Berilýän maglumata görä, bu monah Hytaýyň Tibet boýunça alyp barýan syýasatyna protest hökmünde özüni otlapdyr.

Bu wakadan soň ýüzlerçe monah ýöriş geçirdi.
XS
SM
MD
LG