Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bahreýnde hökümete garşy protestler dowam edýär


Bahreýnde köpçüliklýein ýygnanyşyklara girizilen gadaganlyga garamazdan, müňlerçe şaýy musulmanlary hökümete garşy protest geçirýärler.

Protestçiler Juma namazynda soň ýygnandylar.

Berilýän maglumata görä, penşenbe güni paýtagt Manamada protestçiler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda dörän çaknyşyklarda iki protestçi we üç polisiýa işgäri ölüpdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG