Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýemeniň prezidentiniň wadasyna oppozisiýa ynananok


Ýemeniň prezidenti Ali Abdullah Saleh, diňe 2012-nji ýylyň ýanwarynda parlament saýlawlaryny gurnandan soň, häkimiýetden gitjekdigini aýtdy.

Prezidentiň metbugat-wekili Ahmed al-Sufiniň bellemegine görä, prezident Saleh özünden soň prezidentlik wezipesine kimiň geçjekdigini bilmezden, häkimiýetden gitmekden boýun gaçyrýar.

Oppozisiýanyň metbugat wekili Mohammed al-Sabri bu baradaky teklibi ret etdi. Onuň bellemegine görä “bu nobatdaky syýasy aldaw”.
XS
SM
MD
LG