Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetiň ok-ýarag ammarynda ýangyn turdy


Dördünji gün Orsýetiň bir ok-ýarag ammarynda partlamalar we ýangyn boldy.

Rus habar gulluklary Başgyrtystanda bolan partlamada 12 jaýa, iki harby kazarma we beýleki binalaryň birnäçesine zyýan ýetendigini habar berdi.

Sebitiň adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň resmileri bu ýerdäki harby garnizonyň we golaýdaky jaýlaryň ýaşaýjylarynyň başga ýere göçürilendigini aýtdy.

Döwlet eýeçiligindäki RIA habar gullugy 2,500 çemesi adamyň göçürilýändigini aýtdy.
XS
SM
MD
LG