Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň Döwlet sekretary Klinton Pakistana geldi


Birleşen Ştatlaryň Döwlet sekretary Hillari Klinton öňünden yglan edilmedik sapar bilen, Osama bin Ladeniň ölüminden soň Pakistan bilen gatnaşygyň çekeleşikli bir ýagdaýynda Yslamabada geldi.

Waşington “Al-Kaýdanyň” öňki lideriniň Yslamabatdan uzak bolmadyk bir ýerde şeýle uzak nähili ýaşap bilenini sorag astyna aldy.

Pakistan bin Ladeniň ölümini gutlady, ýöne Birleşen Ştatlaryň aýtmazdan reýd geçirmegini tankyt etdi.

Şu gun Klinton bilen Birleşdirilen serkerdeler ştabynyň baştutany Maýk Mulleniň pakistan resmilerini terrora garşy göreşde has köp tagalla etmäge çagyrmagyna garşylýar.
XS
SM
MD
LG